Header image  
ทางเลือกสำหรับนักขายตัวจริง  
line decor
   HOME  ::  
line decor
 
 
 
 
 
 <<ลายก่อนหน้านี้ :: ลายต่อไป>>
ชุดอาหารซุปเปอร์แวร์ เมลามีน ลาย มณีบุปผา
 
ซุปเปอร์แวร์ มณีบุปผา

  large product photo

12003 17 003 000
ชุดอาหาร 4 ที่ 30 ชิ้น ลาย มณีบุปผา

ประกอบด้วย :-

จานทรงลึก 9" 4 ชิ้น
จานทรงตื้น 6.5" 4 ชิ้น
ชาม 4" 4 ชิ้น
ช้อน 4 ชิ้น
จานทรงตื้น 10" 2 ชิ้น
จานเปล 10" 2 ชิ้น
ชาม 7.5" 2 ชิ้น
ชาม 3.75" 2 ชิ้น

ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5"

2 ชิ้น
โถข้าวพร้อมฝา 10" 2 ชิ้น
จานเปล 12" 1 ชิ้น
ทัพพี 1 ชิ้น

ราคา 2,800.- บาท